Uppdrag: IT och Systemförvaltning / Rådgivning

CloneMe kommer löpande ansvara för att med hjälp av kunskaper och erfarenheter underlätta för Exin genom att hantera delar av deras IT och systemförvaltningsfrågor. Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för Exin att fokusera på rätt frågor samtidigt som företagets IT miljö/system förvaltas och utvecklas i överenskommen takt.

Uppdrag: Ekonomistöd

Utöver ovanstående uppdrag kommer CloneMe att löpande hjälpa till med att göra avstämningar och skapa rapportpaket för respektive avslutad månad.

Om Exin

“Vi har fullständiga möjligheter!

Många av oss har varit med länge, vilket grundar för god kompetens och att vi ligger i framkant för vår bransch. Vi ser oss som en helhetsleverantör där ditt företag ska få hjälp med allt från planering till färdigt fungerande kontor. Där vi inte räcker till har vi ett väl fungerande partnerskap/samarbete för att du ska känna trygghet hela vägen. Du hittar oss i Västerås och Eskilstuna med butiker & kontor. Vi är idag ca 30 medarbetare och 15 tal transportbilar som varje dag levererar produkter och tjänster med hög servicenivå till våra kunder.”

EXIN gruppen med bolagen EXIN och Östermalms Snickeri utvecklas. Under senare år har vi paketerat om vårt tjänste, och produktutbud för att anpassa oss mer till vad marknaden behöver.
På denna resa ställs större krav på digitalisering och system för att möta de utmaningar som finns.

Tidigt i denna process valde EXIN gruppen ett samarbete med CloneMe, och Tommy Ågren. Tommy har en bred kunskap och erfarenhet som verkligen passar vår verksamhet.
Samarbetet växer, och Tommy är en viktig pusselbit i den framtid vi ska möta

Patrik Lundstedt
VD / ägare, EXIN
Andra kunder