Affärssystem och processer

Med den allt hårdare konkurrensen är det absolut nödvändigt att företag hänger med i de ständigt föränderliga tekniska trenderna. Automatisering av de olika processerna i ditt företag är nyckeln till dess framsteg i nuvarande tider. Det är här som ett bra ERP (affärssystem/IT-stöd) kommer in.

VAD ÄR ETT ERP (affärssystem/IT-stöd)?

Enterprise Resource Planning (ERP/affärssystem/IT-stöd) är en programvara som kan hantera och integrera de dagliga aktiviteterna i ditt företag. Det effektiviserar och automatiserar de olika processerna och underlättar effektiv drift över funktioner som inköp, lagerhantering, kapitalförvaltning, försäljningshantering etc. Kort sagt hjälper det dig att ha en 360 graders överblick över din verksamhet. I nuvarande tider har det blivit en välbehövlig lösning för att säkerställa bättre produktivitet och affärstillväxt.

Implementering Systemadministration, Kartläggning, Flödesbeskrivning, Effektivisering, Rapportutveckling, Integrering, Registervård, Business intelligence (BI) m.fl.

Läs mer

Ekonomi- och IT kompetenser

Ibland är det svårt att ekonomiskt ha råd att anställa ytterligare en medarbetare eller så kan det vara svårt att hitta rätt kompetens och då kan det vara klokt att istället ta hjälp av oss. Kostnaden beräknar vi tillsammans utifrån omfattning av våra tjänster och tanken är att det skall finnas en tydlighet i vad våra tjänster omfattar samt till en fast månadskostnad för att skapa extra trygghet.

Läs mer

Företagsledning

Vi kan bistå företagsledningen eller styrelsen på flera olika sätt men främst genom att tillföra kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper gärna till att ta fram strategier för att mer kontrollerat utveckla företaget. Vi kan bidra med extra resurser under exempelvis ett förändringsarbete eller en övergångsperiod.

Läs mer

Projektledning IT

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överenskomna villkor. Vi kan agera som ansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp.

Läs mer

Kostnadsfritt besök

Vanligtvis inleder vi våra uppdrag med ett neutralt möte där vi öppet diskuterar möjligheter och utmaningar. Tanken är att vi redan från början skall vara överens om förväntningar, resultat och kostnader. Inga obehagliga överraskningar med andra ord!

Låt oss ta en fika!

Läs mer

Våga ta hjälp!