Företagets grundare Tommy Ågren

Jag har tillsammans med mina noga utvalda samarbetspartners mångårig erfarenhet från flera olika branscher och med djupa kunskaper kring affärssystem, processer, systemstöd, projektledning, ekonomi, IT och företagsledning kan vi hjälpa er på flera olika sätt.

Idag är vi omkring 45 personer inom nätverket vilket skapar en värdefull trygghet.

Vi har kontor i Eskilstuna och arbetar främst i Mälardalen/Stockholm.

Vår affärsidé

CloneMe i Eskilstuna hjälper dig när din egen tid eller kunskap inte räcker till!

CloneMe utvecklar och stärker sina kunders affärsverksamhet genomatt erbjuda rådgivning och konsulttjänster, inom It ochverksamhetsutveckling, som genomsyras av professionalism i såvälresultat som utförande.

 • 2023

  -

  -

 • 2022

  Ett starkt och utvecklande år

  Djupare liering med samarbetspartners och tydligare paketering av tjänster har gett resultat i ett starkt år för CloneMe. Trots vissa orosmoln i omvärlden ser utveckling stabil ut.

 • 2021

  Coronapandemin håller i men uppdragen ökar starkt, speciellt efter sommaren

  Djupare liering med Treviga
  Nya möjligheter med flertalet molntjänster
  Certifiering Visma.net Financial och Visma.net Logistics
  Stabila kunder som ser värdet av arbetet och fortsätter trots utmaningar

 • 2020

  Coronapandemin slår hårt mot världen

  Fördjupade kundavtal som skapar stabilitet
  Stabila kunder som ser värdet av arbetet och fortsätter trots utmaningar

 • 2019

  CloneMe Management AB bildas

  Samarbetet med Direktkonsult förstärks och fördjupas.
  CloneMe Management AB bildas och verksamheten flyttas från CloneMe Management (enskild firma).

 • 2018

  Samarbete med Direktkonsult inleds

  Medlemskap i Vilstagruppen

 • 2017

  Kontoret flyttas till Munktell Science Park

  Samarbete med EA System inleds
  Samarbete med Capremill System inleds
  Medlemsskap i Marknadsföreningen i Eskilstuna

 • 2016

  100% fokus CloneMe

  100% fokus CloneMe
  Första längre avtalet tecknas – IP Industripartner AB
  Medlemsskap i Företagarna

 • 2015

  CloneMe Management bildas (enskild firma)

Våga ta hjälp!