Kort fakta om CloneMe

 • Företaget skapades 2015 med ambitionen att med kunskaper och erfarenheter underlätta för företag i olika situationer.
 • Endast 1 person anställd i företaget men med hjälp av noga utvalda samarbetspartners finns det flera ”kollegor” i företaget. Idag är det ca 35 st personer i nätverket.
 • Vi har kontor i Eskilstuna och arbetar främst i Mälardalen/Stockholm
 • Omsättningen för 2023 hamnade på 2 692 MSEK

Vad arbetar CloneMe med?

Vi hjälper er att utvärdera, utveckla och förvalta ert IT stöd. Vi tycker det är extremt viktigt med RÄTT IT stöd vilket betyder att vi även utvärderar och utvecklar era rutiner och ert sätt att göra saker på för att matcha det mot rätt IT stöd för just er. Med rätt IT-stöd kan ni fokusera på verksamheten där det gör mest nytta. För att underlätta er vardag och utveckla er verksamhet kan vi bidra med resurser och kompetenser inom Ekonomi, IT och Företagsledning.

Inget arbete är för litet och inget arbete är för stort.  Glöm inte att ingenting är omöjligt men vissa saker är dock lite svårare att få till.

Vår affärsidé

CloneMe i Eskilstuna hjälper dig när din egen tid eller kunskap inte räcker till!

CloneMe utvecklar och stärker sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda rådgivning och konsulttjänster, inom It och verksamhetsutveckling, som genomsyras av professionalism i såväl resultat som utförande.

Kort år för år

 • 2024

  -

  -

 • 2023

  Ännu ett starkt och utvecklande år!

  Stabila kunder med en vilja att utvecklas skapar en trygg bas för CloneMe. Året har präglats av flera intressanta och spännande projekt.

 • 2022

  Ett starkt och utvecklande år

  Djupare liering med samarbetspartners och tydligare paketering av tjänster har gett resultat i ett starkt år för CloneMe. Trots vissa orosmoln i omvärlden ser utveckling stabil ut.

 • 2021

  Coronapandemin håller i men uppdragen ökar starkt, speciellt efter sommaren

  Djupare liering med Treviga
  Nya möjligheter med flertalet molntjänster
  Certifiering Visma.net Financial och Visma.net Logistics
  Stabila kunder som ser värdet av arbetet och fortsätter trots utmaningar

 • 2020

  Coronapandemin slår hårt mot världen

  Fördjupade kundavtal som skapar stabilitet
  Stabila kunder som ser värdet av arbetet och fortsätter trots utmaningar

 • 2019

  CloneMe Management AB bildas

  Samarbetet med Direktkonsult förstärks och fördjupas.
  CloneMe Management AB bildas och verksamheten flyttas från CloneMe Management (enskild firma).

 • 2018

  Samarbete med Direktkonsult inleds

  Medlemskap i Vilstagruppen

 • 2017

  Kontoret flyttas till Munktell Science Park

  Samarbete med EA System inleds
  Samarbete med Capremill System inleds
  Medlemsskap i Marknadsföreningen i Eskilstuna

 • 2016

  100% fokus CloneMe

  100% fokus CloneMe
  Första längre avtalet tecknas – IP Industripartner AB
  Medlemsskap i Företagarna

 • 2015

  CloneMe Management bildas (enskild firma)

Våga ta hjälp!

GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner