Debiteringsmodeller

Varje företag har olika förutsättningar och olika behov vilket innebär att vi tillsammans vill hitta den debiteringsmodell som passar bäst. Syftet är att hitta den debiteringsmodell som täcker den överenskomna omfattningen till en rimlig och överenskommen debitering. Vi vill med andra ord undvika obehagliga överraskningar!

Uppstart – första möte

Vi börjar med ett första möte där vi har en gemensam dialog kring behov (omfattning) och när i tiden det är aktuellt (period). Därefter fortsätter vi med en dialog kring vilken debiteringsmodell som passar bäst för den omfattning och period som vi har kommit fram till. 

Löpandeavtal
Traditonellt konsultavtal där nedlagd tid debiteras löpande per timme.

Månadsavtal
Inom vissa områden är tyvärr ordet konsult fortfarande ett “negativt” laddad begrepp vilken kan hämma resultatet av uppdraget. För att skapa en större trygghet i både kostnad och resultat brukar vi rekommendera Månadsavtal där vi har kalkylerat ut en rimlig månadskostnad för att utföra det uppdrag vi har kommit överens om. Ett annat mål med Månadsavtalen är att ni som kund skall kunna se CloneMe som “en i gänget”.

Fastprisavtal
Används i enstaka tillfällen där uppdraget kan ramas in i tydligt specificerade detaljer.

Beräkning tid / framtagning av avtal

När vi valt debiteringsmodell är nästa steg att kalkylera fram en rimlig kostnad för att utföra det uppdrag som vi kommit överens om och vanligtvis ta fram ett avtal för att förtydliga överenskommelsen.

Genomgång och signering avtal

I de mer omfattande uppdraget där vi tagit fram ett avtal är det nu dags att ha en gemensam genomgång av avtalet och signera det för att kunna starta upp.

Genomförande

När vi kommit överens om vad som skall göras och till vilken kostnad det skall göras samt eventuellt signerat ett avtal för det är det äntligen dags för UPPSTARTSMÖTE :-). Vi brukar vanligtvis ha löpande uppföljningar och eventuella avvikelser mot vad som är överenskommet lyfter vi snabbt upp för att gemensamt hantera det. Efter avslutat uppdrag brukar vi göra en uppföljning och utvärdering för att ta lärdom inför nya kommande uppdrag.

 

GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner