Projektledning IT

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överenskomna villkor. Vi kan agera som ansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp.

Projektledning handlar i grunden om att på ett strukturerat sätt och i väl definierade steg nå de mål som är uppsatta. Vi har nog alla sett eller upplevt konsekvenser av svag och bristfällig projektledning. Typiska symptom är okontrollerade ökande kostnader, glidande tidsplaner och frånsägande av ansvar samt incidenter på grund av bristande kvalitet. För att undvika och minimera sådana problem är det viktigt att ha en bra struktur och ledning vid genomförande av förändringsarbete.

Implementering ERP, Systemintegrering, Programutveckling, IT Projekt m.fl.

GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner