Fokusera rätt!

Telefoner som ringer, mail som trillar in och kräver din uppmärksamhet och en kollega som vill ställa en fråga. Arbetsdagen är full av distraktioner som stör din koncentration. Tillsammans med CloneMe kan du och dina kollegor fokusera på det som ger mest!

Var är ni i följande steg?

Steg 1
Identifiera vad du och dina kollegor är bäst på samt vilka kompetenser som saknas. Ibland kan det även vara så enkelt att kompetenserna finns men inte tiden.

Steg 2
Utvärdera huruvida det är ekonomiskt försvarbart att ha en egen kompetens för det som du inte är bäst på eller om du helt enkelt bör lägga din tid på något som ger mer.

Steg 3
Är det inte ekonomiskt försvarbart att ha egen kompetens inom ett specifikt område är nästa steg att finna en samarbetspartner som förstår er verksamhet och som kan tillföra den kompetens som önskas samt göra det till rätt pris.

Det är idag oftast betydligt mer fördelaktigt att anlita rätt kompetens externt istället för att anställa och bygga upp egen kompetens.

Vi på CloneMe kan erbjuda dig hjälp på flera olika sätt och vi ser framemot ett kostnadsfritt möte där vi mer i detalj kan diskutera vad du behöver.

Kontakta mig idag för att boka ett möte!

#CloneMe.se #Affärssystem #ERP #Ekonomi #Logistik #Administration #IT

GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner