Vårt erbjudande

Vi arbetar inom flera olika områden men i huvudsak arbetar vi med att hjälpa företag att se över sina rutiner och att säkerställa att det finns rätt IT systemstöd för verksamheten. Vi arbetar inom de flesta branscher och brinner verkligen för att hjälpa företag att utvecklas mer strukturerat. Affärssystem och processer - Ekonomi och IT Kompetenser - Företagsledning - Projektledning IT

Affärssystem och processer

Affärssystem och processer

Vi har mångårig erfarenhet av utmaningar och möjligheter i olika branscher och vi hjälper er gärna att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv systemlösning. Vi hjälper er naturligtvis även med att löpande förvalta systemlösningen om ni önskar det. Ett första steg för att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv systemlösning brukar vara att göra en förstudie av nuläget.

Ekonomi och IT kompetenser

Ekonomi och IT kompetenser

Ibland är det svårt att ekonomiskt ha råd att anställa ytterligare en medarbetare eller så kan det vara svårt att hitta rätt kompetens och då kan det vara klokt att istället ta hjälp av oss. Kostnaden beräknar vi tillsammans utifrån omfattning av våra tjänster och tanken är att det skall finnas en tydlighet i vad våra tjänster omfattar samt till en fast månadskostnad för att skapa extra trygghet.

Företagsledning

Företagsledning

Vi kan bistå företagsledningen eller styrelsen på flera olika sätt men främst genom att tillföra kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper gärna till att ta fram strategier för att mer kontrollerat utveckla företaget. Vi kan bidra med extra resurser under exempelvis ett förändringsarbete eller en övergångsperiod.

Projektledning IT

Projektledning IT

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överenskomna villkor. Vi kan agera som ansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp.

Kostnadsfritt besök

Kostnadsfritt besök

Låt oss ta en fika!

Vanligtvis inleder vi våra uppdrag med ett neutralt möte där vi öppet diskuterar möjligheter och utmaningar. Tanken är att vi redan från början skall vara överens om förväntningar, resultat och kostnader. Inga obehagliga överraskningar med andra ord!

Senaste nytt

Tingsgården Handelsgård

Tack Håkan Lindblad på Tingsgården Handelsgård för förtroendet att hjälpa er att få en fiberanslutning och datornätverk på plats i samband med ombyggnationen av fd Restaurang Tingsgården till ett företagscenter. Uppdraget skiljer sig lite från våra ”vanliga” uppdrag men det är mycket spännande och intressant!

Läget vid ån och lokalerna är utan tvekan helt unika och jag passar på att skicka en stor klapp på axeln till Nicklas på Office21 som kommer att driva det nya företagscentret från och med den 1:a September 2020.

Tveka inte att kontakta Nicklas på Office21 ifall ni är intresserade av nya charmiga kontorslokaler med enorma möjligheter!

Office 21 – http://www.office21.se

Tingsgården Handelsgård – https://www.tingsgarden.com

#CloneMe.se #Affärssystem #ERP #Ekonomi #Logistik #Administration #IT #Företagsledning #Projektledning #Kompetenser #Erfarenheter #Automatisering #Digitalisering #DigitalTransformation

Tingsgården Handelsgård

Har ni kommit till en återvändsgränd…

Har ni kommit till en återvändsgränd där det inte längre är möjligt eller rimligt att vidareutveckla ert nuvarande IT stöd?

Vi kan hjälpa er att dokumentera brister och möjligheter för att tillsammans med er skapa en hållbar väg framåt.  Ta tag i det nu och underlätta för era medarbetare, skapa nya möjligheter och få en mer faktabaserad kontroll över verksamheten.

Våga ta hjälp!

#CloneMe.se #Affärssystem #ERP #Ekonomi #Logistik #Administration #IT #Företagsledning #Projektledning #Kompetenser #Erfarenheter #Automatisering #Digitalisering #DigitalTransformation

Ha en GLAD SOMMAR!

Tack alla kunder och berörda för ett spännande första halvår

Vi planerar att njuta av sommaren och endast arbeta sporadiskt men vi får se hur det går 😉

GLAD SOMMAR!

#CloneMe.se #Affärssystem #ERP #Ekonomi #Logistik #Administration #IT #Företagsledning #Projektledning #Kompetenser #Erfarenheter #Automatisering #Digitalisering #DigitalTransformation

Våra kunder

Våra kunder finns i de flesta branscher även om vi är som starkast inom service, bygg och tjänsteföretag. Läs mer under fliken KUNDER

Kontakta oss! Telefon: +46 73-331 03 14,   e-post: info@cloneme.se