Vårt erbjudande

Vi arbetar inom flera olika områden men i huvudsak arbetar vi med att hjälpa företag att se över sina rutiner och att säkerställa att det finns rätt IT systemstöd för verksamheten. Vi arbetar inom de flesta branscher och brinner verkligen för att hjälpa företag att utvecklas mer strukturerat. Affärssystem och processer - Ekonomi och IT Kompetenser - Företagsledning - Projektledning IT

Affärssystem och processer

Affärssystem och processer

Vi har mångårig erfarenhet av utmaningar och möjligheter i olika branscher och vi hjälper er gärna att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv systemlösning. Vi hjälper er naturligtvis även med att löpande förvalta systemlösningen om ni önskar det. Ett första steg för att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv systemlösning brukar vara att göra en förstudie av nuläget.

Ekonomi och IT kompetenser

Ekonomi och IT kompetenser

Ibland är det svårt att ekonomiskt ha råd att anställa ytterligare en medarbetare eller så kan det vara svårt att hitta rätt kompetens och då kan det vara klokt att istället ta hjälp av oss. Kostnaden beräknar vi tillsammans utifrån omfattning av våra tjänster och tanken är att det skall finnas en tydlighet i vad våra tjänster omfattar samt till en fast månadskostnad för att skapa extra trygghet.

Företagsledning

Företagsledning

Vi kan bistå företagsledningen eller styrelsen på flera olika sätt men främst genom att tillföra kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper gärna till att ta fram strategier för att mer kontrollerat utveckla företaget. Vi kan bidra med extra resurser under exempelvis ett förändringsarbete eller en övergångsperiod.

Projektledning IT

Projektledning IT

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överenskomna villkor. Vi kan agera som ansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp.

Kostnadsfritt besök

Kostnadsfritt besök

Låt oss ta en fika!

Vanligtvis inleder vi våra uppdrag med ett neutralt möte där vi öppet diskuterar möjligheter och utmaningar. Tanken är att vi redan från början skall vara överens om förväntningar, resultat och kostnader. Inga obehagliga överraskningar med andra ord!

Senaste nytt

20 steg till ett lyckat ERP-projekt

Det finns förstås många olika ERP (Affärssystem)-leverantörer på marknaden och det är minst sagt en djungel att välja rätt bland dem alla. Det är många faktor som avgör om det blir ett lyckat ERP-Projekt eller inte. Det räcker t.ex. inte med att det är en fantastisk ERP-lösning utan det behövs bl.a engagemang och förståelse från den egna organisationen och det är dessutom avgörande VEM som hjälper till att implementerar den nya ERP-lösningen.

Jeeves har pratat med flera ERP-experter och sammanställt en 20 stegs guide som skall hjälpa till att öka möjligheterna till ett lyckat ERP-projekt.

Jag tycker att det är väldigt intressant och träffande även om jag också ser att det finns några sätt att förenkla hela ERP-projektet.

Här är de 20 stegen som Jeeves tar upp:

FÖRE ERP-IMPLEMENTERINGS-PROJEKTET:

 • 1. Börja varje ERP-projekt med att fråga ”Varför?”
 • 2. Engagera er i arbetet som ligger framför er
 • 3. Identifiera typ av lösning du behöver
 • 4. Fastställ en stark avkastning på investeringen
 • 5. Upprätta en lista över förutsedda resultat
 • 6. Identifiera de huvudsakliga prioriteringarna
 • 7. Tänk över leverantörsförhållandet
 • 8. Var transparent mot leverantörerna
 • 9. Besök andra företag
 • 10. Rensa era data

UNDER ERP-IMPLEMENTERINGS-PROJEKTET:

 • 11. Utveckla en kommunikationsstrateg
 • 12. Utse det interna teamet
 • 13. Ta itu med silomentaliteten
 • 14. Gör om era processer
 • 15. Undvik anpassningar
 • 16. Testa och testa igen

EFTER ERP-IMPLEMENTERINGS-PROJEKTET:

 • 17. Engagera er i utbildningen
 • 18. Var uppmärksam på uppdateringar och uppgraderingar
 • 19. Investera i underhåll
 • 20. Gör ett långsiktigt åtagande för arbetet

Läs hela rapporten

Digitalisering ger ökad lönsamhet

Visma släpper en ny sammanställning av digital mognadsgrad hos svenska företag! En mycket intressant läsning…

Kortfattat:

Antalet företag som digitaliserat fullt ut är fortsatt få, men vi ser ett tydligt samband mellan digitaliseringsgrad och lönsamhet…

I årets rapport står faktiskt användande i fokus och vi tittar närmare på förhållandet mellan digitaliseringsgrad och lönsamhet. Läs bland annat om:

 • Glappet mellan digital grund och punktinsatser
 • Hög digitaliseringsgrad, hög lönsamhet?
 • Specifika processer
 • Vad digitaliserar man inte?
 • Vad avgör digitaliseringstakten?

Läs mer

Våra kunder

Våra kunder finns i de flesta branscher även om vi är som starkast inom service, bygg och tjänsteföretag. Läs mer under fliken KUNDER

Kontakta oss! Telefon: +46 73-331 03 14,   e-post: info@cloneme.se