Vårt erbjudande

Vi arbetar inom flera olika områden men i huvudsak arbetar vi med att hjälpa företag att se över sina rutiner och att säkerställa att det finns rätt IT systemstöd för verksamheten. Vi arbetar inom de flesta branscher och brinner verkligen för att hjälpa företag att utvecklas mer strukturerat. Affärssystem och processer - Ekonomi och IT Kompetenser - Företagsledning - Projektledning IT

Affärssystem och processer

Affärssystem och processer

Vi har mångårig erfarenhet av utmaningar och möjligheter i olika branscher och vi hjälper er gärna att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv systemlösning. Vi hjälper er naturligtvis även med att löpande förvalta systemlösningen om ni önskar det. Ett första steg för att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv systemlösning brukar vara att göra en förstudie av nuläget.

Ekonomi och IT kompetenser

Ekonomi och IT kompetenser

Ibland är det svårt att ekonomiskt ha råd att anställa ytterligare en medarbetare eller så kan det vara svårt att hitta rätt kompetens och då kan det vara klokt att istället ta hjälp av oss. Kostnaden beräknar vi tillsammans utifrån omfattning av våra tjänster och tanken är att det skall finnas en tydlighet i vad våra tjänster omfattar samt till en fast månadskostnad för att skapa extra trygghet.

Företagsledning

Företagsledning

Vi kan bistå företagsledningen eller styrelsen på flera olika sätt men främst genom att tillföra kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper gärna till att ta fram strategier för att mer kontrollerat utveckla företaget. Vi kan bidra med extra resurser under exempelvis ett förändringsarbete eller en övergångsperiod.

Projektledning IT

Projektledning IT

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överenskomna villkor. Vi kan agera som ansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp.

Kostnadsfritt besök

Kostnadsfritt besök

Låt oss ta en fika!

Vanligtvis inleder vi våra uppdrag med ett neutralt möte där vi öppet diskuterar möjligheter och utmaningar. Tanken är att vi redan från början skall vara överens om förväntningar, resultat och kostnader. Inga obehagliga överraskningar med andra ord!

Senaste nytt

Utvärdera ert IT-Systemstöd!

Det är ett ständigt arbete för varje företag att se över sina rutiner och se till att det finns rätt IT systemstöd för verksamheten. Det är få företag som egentligen har råd att hålla kvar vid knepiga och tungarbetade manuella rutiner. Det gäller att hitta en väg att ständigt förenkla sina rutiner och automatisera sina rutiner för att frigöra tid till viktigare saker som t.ex. uppföljning och kundvård.

Många gånger handlar det INTE om att göra en kostsam investering i en ny IT systemlösningar utan det handlar om att använda systemet fullt ut på ”rätt” sätt. Ibland är det dock mer kostnadseffektivt att ersätta hela IT systemlösningen med en ny modern systemlösning.

För att komma fram till vilken väg som passar just er gäller det att genomföra en kartläggning av nuläget för ha ett bra underlag att bestämma riktning framöver.

Vi på CloneMe hjälper er gärna genom att bidraga med våra erfarenheter och med våra kunskaper inom området.

Var inte rädda att ta hjälp innan ni kraschar hårt in i väggen…

Kontakta oss

#CloneMe.se #Affärssystem #ERP #Ekonomi #Logistik #Administration #IT

Framtidssäkra din verksamhet inifrån

Välj ett affärssystem som underlättar för dig och dina kollegor att jobba på ett nytt och smartare sätt

Affärssystemet, även kallat för ERP-systemet, är idag företagets ryggrad och ett viktigt nav för att hålla samman alla funktioner, från logistik till ekonomi och produktion. Ett affärssystem handlar i första hand inte om teknik utan förmågan att analysera, förstå och utveckla sin verksamhet. Det är viktigt en ha genomtänkt och dynamisk strategi kring sitt affärssystem och alla de processer som det skall hantera för det kommer ständigt nya krav som bör tillgodoses på bästa möjliga sätt. Ett företag som inte följer med i utvecklingen ökar risken för att förlora både sina kunder och medarbetare.

Visma har skapat en lista med exempel på vad som kan bli bättre (om ni väljer att blicka framåt)

  • Ta emot fakturor elektroniskt, direkt in i systemet
  • Skicka fakturor elektroniskt och få betalt snabbare
  • Ett digitaliserat attestflöde ger ökad kontroll
  • Reseräkning och utlägg direkt i mobilen
  • Skippa Excel. Välj skräddarsydda rapporter i realtid för att få ständigt aktuella nyckeltal, för bättre beslutsstöd
  • Välj branschspecifik funktionalitet som gör skillnad
  • Ett komplett affärssystem i molnet kan vara lösningen

Läs hela dokumentet

#CloneMe.se #Affärssystem #ERP #Ekonomi #Logistik #Administration #IT

Våra kunder

Våra kunder finns i de flesta branscher även om vi är som starkast inom service, bygg och tjänsteföretag. Läs mer under fliken KUNDER

Kontakta oss! Telefon: +46 73-331 03 14,   e-post: info@cloneme.se