VI ARBETAR MED

Affärssystem och processer

Vi har mångårig erfarenhet av affärssystem, arbetssätt och utmaningar i flera olika branscher. Vi hjälper er gärna att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv strategi. Vi hjälper er naturligtvis även med att realisera strategin om ni önskar det. Ett första steg brukar vara en förstudie av nuläget.

Företagsledning

Vi kan bistå företagsledningen eller styrelsen på flera olika sätt men främst genom att tillföra kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper gärna till att ta fram strategier för att mer kontrollerat utveckla företaget. Vi kan bidra med extra resurser under exempelvis ett förändringsarbete eller en övergångsperiod.

Projektledning

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överenskomna villkor. Vi kan agera som ansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp.

Ekonomi och IT Kompetenser

Ibland är det svårt att ekonomiskt ha råd att anställa ytterligare en medarbetare eller så kan det vara svårt att hitta rätt kompetens och då kan det vara klokt att istället använda sig av oss. Kostnaden beräknar vi tillsammans utifrån omfattning av våra tjänster och tanken är att det skall finnas en tydlighet i vad våra tjänster omfattar samt till en fast månadskostnad för att skapa extra trygghet.

HUR KAN VI HJÄLPA ER?

CloneMe arbetar inom flera olika områden men kortfattat arbetar vi med att hjälpa företag att arbeta rätt i sina processer samt att säkerställa att det finns rätt verktyg för att göra det. Vi arbetar inom de flesta branscher och brinner verkligen för att hjälpa företag att utvecklas mer strukturerat.


Affärssystem och processer - IT Kompetenser - Företagsledning - Projektledning IT

NÅGRA KUNDUPPDRAGUppdrag: Ekonomi- och IT ansvarig


I samband med förberedelse inför försäljning av företaget har CloneMe bidragit med kompetenser för att hantera både ekonomi och it frågor. Uppdraget har haft stort fokus på att få den löpande verksamheten att fungera för att frigöra värdefull tid.


www.industripartner.se

IP Industripartner AB


Uppdrag: Verksamhetskonsult / Rådgivning


CloneMe har nöjet att bidra med kompetenser kring framförallt verksamhetsprocesser och uppföljning.  Uppdraget innebär tät kontakt med ledningen och sker löpande vid behov.


www.exin.se

Exin Bygg & Inredningar i Västerås AB


Uppdrag: Analys av systemmiljö


CloneMe har bl.a. hjälpt till att kartlägga de mest akuta behoven i nuvarande systemlösning samt haft en inledande dialog med nuvarande systemleverantör för få igång nödvändiga funktioner.


http://www.lapab.com/

LAPAB maskin AB


Uppdrag: Projektledare


I samband med uppgradering av nuvarande centrala systemlösning har CloneMe agerat som ansvarig projektledare med uppdrag att koordinera och säkerställa att samtliga involverade parter gör sin del i projektet. Arbetet har skett i ett intensivt tempo med flertalet involverade parter.


http://pierce-ecom.com/

Pierce