Affärssystem och processer

Affärssystemet, även kallat för ERP-systemet, är idag företagets ryggrad och ett viktigt nav för att hålla samman alla funktioner, från logistik till ekonomi och produktion. Ett affärssystem handlar i första hand inte om teknik utan förmågan att analysera, förstå och utveckla sin verksamhet. Det är viktigt en ha genomtänkt och dynamisk strategi kring sitt affärssystem och alla de processer som det skall hantera för det kommer ständigt nya krav som bör tillgodoses på bästa möjliga sätt. Ett företag som inte följer med i utvecklingen ökar risken för att förlora både sina kunder och medarbetare.

Det är långt ifrån enkelt att på egen hand välja affärssystem för det finns flera leverantörer inom området. Det är inte alltid ett system som är det bästa IT stödet utan det bästa IT stödet kan bestå av flera IT system som är ihopkopplade med varandra. Det är dock extremt viktigt att IT stödet upplevs som en lösning utan manuellt extra arbete.

För att välja affärssystem eller låt oss kalla det IT stöd bör du göra en kartläggning av nuläget och det faktiska behovet både nu och framåt. Beroende på vilken bransch du är i går det naturligtvis även att undersöka hur era konkurrenter valt att göra men utan en egen genomtänkt strategi är det svårt att hitta det bästa IT stödet.

Vi har mångårig erfarenhet av utmaningar och möjligheter i olika branscher och vi hjälper er gärna att ta fram ett hållbart och kostnadseffektivt IT stöd. Vi hjälper er naturligtvis även med att löpande förvalta systemlösningen om ni önskar det. Ett första steg för att ta fram ett hållbart och kostnadseffektivt IT stöd brukar vara att göra en förstudie av nuläget och era faktiska behov.

Våga ta hjälp och gör något åt er svagaste del i IT stödet.

Implementering Systemadministration, Kartläggning, Flödesbeskrivning, Effektivisering, Rapportutveckling, Integrering, Registervård, Business intelligence (BI) m.fl.

Våga ta hjälp!