Vad säger våra kunder

Tommy på CloneMe har med sina väldigt breda kunskaper och många erfarenheter hjälpt oss på flera olika sätt. En del av uppgifterna hade vi kunna göra med egen personal men med Tommys breda kunskaper har vi sparat kostnader då vi inte behövt ta in flera olika personer för att täcka våra behov. Vi har kunnat använda vår tid och resurser på annat istället. Vi känner oss mycket trygga och nöjda med den hjälp vi får från CloneMe

Tomas Classon
VD / Delägare, IP Industripartner

EXIN gruppen med bolagen EXIN och Östermalms Snickeri utvecklas. Under senare år har vi paketerat om vårt tjänste, och produktutbud för att anpassa oss mer till vad marknaden behöver.
På denna resa ställs större krav på digitalisering och system för att möta de utmaningar som finns.

Tidigt i denna process valde EXIN gruppen ett samarbete med CloneMe, och Tommy Ågren. Tommy har en bred kunskap och erfarenhet som verkligen passar vår verksamhet.
Samarbetet växer, och Tommy är en viktig pusselbit i den framtid vi ska möta

Patrik Lundstedt
VD / ägare, EXIN
GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner