Uppdrag: Förvaltning och vidareutveckling föreningssida

CloneMe har i uppdrag att löpande ansvara för att med hjälp av kunskaper och erfarenheter vidareutveckla och förvalta den befintliga föreningswebbsidan.

Andra kunder