Uppdrag: IT och systemförvaltning /Rådgivning

CloneMe kommer löpande att ansvara för att med hjälp av kunskaper och erfarenheter underlätta för Skydd & Verktyg genom att hantera delar av deras IT och systemförvaltningsfrågor. Tanken är att göra det möjligt för Skydd & Verktyg att fokusera på rätt frågor samtidigt som företagets IT miljö/system förvaltas och utvecklas i överenskommen takt.

Om Skydd & Verktyg

Skydd & Verktyg är en fristående lokal leverantör av förnödenheter inom  industri, bygg, service samt kommun & landsting..

Det lokala och personliga engagemanget genomsyrar hela vår verksamhet och många av våra kunder ser oss som en kompetent partner de kan vända sig till för att diskutera lösningar gällande produkt och kvalitetsval, rationellare inköp samt lagerhållningsfrågor.

Utvecklande diskussioner med våra kunder, där era och våra kvalitéer möts ger alltid den bästa lösningen.

Vi finns till för alla företag, från liten till stor.”

Andra kunder