Digitalisering ger ökad lönsamhet

Digitalisering ger ökad lönsamhet

Visma släpper en ny sammanställning av digital mognadsgrad hos svenska företag! En mycket intressant läsning…

Kortfattat:

Antalet företag som digitaliserat fullt ut är fortsatt få, men vi ser ett tydligt samband mellan digitaliseringsgrad och lönsamhet…

I årets rapport står faktiskt användande i fokus och vi tittar närmare på förhållandet mellan digitaliseringsgrad och lönsamhet. Läs bland annat om:

  • Glappet mellan digital grund och punktinsatser
  • Hög digitaliseringsgrad, hög lönsamhet?
  • Specifika processer
  • Vad digitaliserar man inte?
  • Vad avgör digitaliseringstakten?

Läs mer

tommy@cloneme.se