Hur ser er IT ROADMAP ut?

eller ni kanske inte ens har en  🙁

Ännu så att säga.. ..för CloneMe hjälper er gärna att dokumentera nuläget och skapa en IT Roadmap (utvecklingsplan) för framtiden!

Få kontroll över nuläget, välj en hållbar väg framåt och utvecklas strukturerat till en framtid där IT stödet fullt ut underlättar för verksamheten och medarbetarna. Det största värdet med en IT roadmap förutom att nå målen med ett bättre IT stöd är att det helt plötsligt finns en tydlig riktning för utvecklingen av IT stödet inom företaget och därmed är det även enklare att beräkna kostnaderna för att nå målen.

Låt oss börja med ett första möte där vi helt öppet diskuterar möjligheter och utmaningar.

 

#CloneMe.se #Affärssystem #ERP #Ekonomi #Logistik #Administration #IT #Företagsledning #Projektledning #Kompetenser #Erfarenheter #Automatisering #Digitalisering #DigitalTransformation

 

GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner