Finns det IT kompetens i er styrelse och ledningsgrupp?

Idag är varje företag beroende av IT på ett eller annat sätt. Beroendet kommer inte att minska utan snarare att öka vilket innebär att det blir ännu viktigare att stärka styrelsen och ledningsgruppen med IT kompetens för att inte tappa konkurrenskraft, möjligheter och styrkor.

Digitalisering och automatisering är två områden där IT behövs för att utveckla  och effektivisera organisation. Andra exempel där IT behövs är inom områden för att tillgodose de ökade kraven som kunder, leverantörer och samarbetspartners ställer. En tydlig trend just nu är det växande användandet av AI där visionen är att AI skall hjälpa till i olika delar av företagets många rutinprocesser. Det går att tydligt se en ökning antalet säkerhetsintrång vilket innebär att det krävs ett genomtänkt arbete i säkerhetsfrågor och min erfarenhet säger att det även där är extremt viktigt med IT kompetens.

Jag kan ge många fler exempel men kortfattat kan jag säga att IT kompetens behövs och kommer att behövas ännu mer i styrelserna och ledningsgrupperna. Vanligtvis brukar IT komma in senare i utvecklings- och säkerhetsfrågorna men min bedömning är att det är alldeles för lätt att något väsentligt missas om IT kompetens inte finns med tidigt i besluten.

CloneMe kan bistå företagsledningen eller styrelsen på flera olika sätt men främst genom att tillföra kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper gärna till att ta fram strategier för att mer kontrollerat utveckla företaget. Vi kan bidra med extra resurser under exempelvis ett förändringsarbete eller en övergångsperiod men mest nytta ser vi i ett gemensamt arbete över en längre period.

 

Kontakta oss för ett första möte där vi kan ta en fika och öppet diskutera möjligheter!

 

 

GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner