Varför behöver företag Business Intelligence (BI)?

Först behöver vi reda ut vad Business Intelligence är och vad det kan användas till. Business Intelligence är inte en specifik ”sak”, utan snarare ett samlingsbegrepp som omfattar processerna och metoderna att samla in, bearbeta,  lagra och analysera data från verksamhetens olika IT system.

Syftet är att skapa en övergripande bild av ett företag och hjälpa människor att fatta bättre och handlingskraftigare beslut.

Business Intelligence brukar förkortas med BI för enkelhetens skull 🙂

Vad kan BI användas till mer konkret ?

Genom att sammanställa både aktuell och historisk data kan BI användas för att hjälpa företag att ställa frågor mot det insamlade datat och få tillbaka svar som kan analyseras och användas för att ställa nya frågor. Det innebär att analytiska personer kan använda BI för att få snabba svar på värden för t.ex. resultat och mål. Genom att arbeta dynamisk med BI får organisationen ett kraftfullt verktyg att drivas vidare på ett smidigt och effektivt sätt. Med bra BI är det enklare att upptäcka trender för att öka försäljning och intäkter samt effektivisera stora delar av organisationen.

BI kan sammanfattningsvis användas på flera olika sätt för fatta smartare och datadrivna beslut.

Exempel på områden där BI ger stor affärsnytta:

  • Identifiera hur man kan öka vinsten
  • Analysera kundbeteende
  • Jämföra data med konkurrenter
  • Mäta resultat
  • Optimera verksamheten
  • Förutsäga framgång
  • Hitta marknadstrender
  • Identifiera krångel eller problem

Modern BI istället för traditionell BI

Historiskt sett var BI-verktyg baserade på en traditionell BI-modell. Det var ett sätt som gick uppifrån och ner och där BI användes av IT-avdelningarna och de flesta analysfrågor besvarades genom statiska rapporter. Det betydde att om någon hade en uppföljningsfråga om den mottagna rapporten hamnade den längst ner i rapportkön och man behövde starta processen från början igen. Det ledde till långsamma och frustrerande rapportcykler och man kunde inte använda aktuell data för att fatta beslut. Traditionell BI är fortfarande en vanlig metod för att göra regelbundna rapporter och svara på statiska frågor.

Modern BI däremot, är interaktiv och ständigt tillgänglig. Även om IT-avdelningarna fortfarande är en viktig del av att hantera åtkomst till data kan flera nivåer av användare anpassa dashboards och skapa rapporter på kort tid. Med rätt BI-verktyg får användarna möjlighet att visualisera data och besvara sina egna frågor.

Några exempel på moderna BI-verktyg

Microsoft Power BI
Power BI är en molnbaserad Business Analytics-tjänst som gör det möjligt för alla att visualisera och analysera data med större hastighet, effektivitet och förståelse. Inom en instrumentpanel kan du uppleva en live 360 graders vy av ditt företag och övervaka din data i realtid från nästan vilken enhet som helst.

 

Qlikview
QlikView är ett analysverktyg från företaget Qlik, där man sammanställer data från olika typer av källor och sedan omvandlar den informationen till interaktiv grafik, diagram och tabeller.

 

One Stop Reporting
OneStop Reportings rapporteringslösning ger dig en möjlighet att skräddarsy rapporterna du behöver och omedelbart få åtkomst till relevanta data. Med hjälp av olika stödfunktioner kan du utforska uppgifterna i detalj och enkelt dela rapporter med andra kollegor.

 

Power Pivot
Power Pivot är en del av Microsofts BI (Business Intelligence). Programmet finns både som en klientversion (i Excel) och som en serverkomponent (i SQL Server) för bredare beslutsstödslösningar. Power Pivot ingår också i Power BI Desktop och Power BI.com. Power Pivot ett tilläggsprogram som du behöver aktivera i Excel.

 

Treviga BI
En nyligen lanserad BI motor som i första steg hämtar data direkt från Visma.net men är byggt och förberett för att länka ihop flera IT system mot samma BI-verktyg. Styrkan består i att samla in, bearbeta, lagra och analysera data från verksamhetens alla olika avdelningar och skapa förutsättningar för att arbeta dynamiskt med det insamlade datat. Treviga BI fungerar mot flera olika BI-verktyg som t.ex Power BI, Excel.

Hur kan CloneMe Managment hjälpa er?

Tillsammans med samarbetspartners erbjuder CloneMe mångsidiga tjänster när det kommer till BI-verktyg och analys:

Planering och skapande av BI-rapporter

Vi skapar användarvänliga, tydliga och visuella rapporter, som gör det enkelt att följa med vad som är på gång i verksamheten. Våra rapporter förvandlar stora mängder data till relevant information. Du behöver inte sätta tid på att skapa och designa rapporterna, utan i stället kan du fokusera på att genast analysera talen från din affärsverksamhet.

Integration av system till BI-verktyg och databaslösningar

Vi kan erbjuda fullt integrerade lösningar och om lösningen inte redan finns, kan vi utveckla en. Vid behov kan vi även upprätthålla databaser, i vilka vi lagrar tillgängligt data.

Automatisering av befintliga rapporter

Många företag använder enormt mycket resurser till att rutinmässigt producera och uppdatera samma rapporter. Med hjälp av rätt BI-verktyg kan vi automatisera rapporteringsprocessen, vilket gör att du kan sätta tid på att analysera data och göra beslut i stället för att producera rapporter.

Omfattande rapporteringsutveckling

Tillsammans med samarbetspartners består CloneMe av flertalet IT-kunniga ekonomi- och verksamhetskonsulter. Vi har extremt djup kunskap och förståelse för olika företags affärsprocesser. Vi vet hur vi kan utveckla er rapportering så att den verkligen uppfyller just era behov.

#CloneMe.se #Treviga #BusinessIntelligence #BI

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.