Projektledning IT

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överenskomna villkor. Vi kan agera somansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp.

Projektledning handlar i grunden om att på ett strukturerat sätt och i väl definierade steg nå de mål som är uppsatta. Vi har nog alla sett eller upplevt konsekvenser av svag och bristfällig projektledning. Typiska symptom är okontrollerade ökande kostnader, glidande tidsplaner och frånsägande av ansvar samt incidenter på grund av bristande kvalitet. För att undvika och minimera sådana problem är det viktigt att ha en bra struktur och ledning vid genomförande av förändringsarbete.

Implementering ERP, Systemintegrering, Programutveckling, IT Projekt m.fl.

 

IMPLEMENTERING ERP

Att införa ett nytt affärssystem är oftast ett komplicerat projekt och för att minimiera riskerna samt minimera påverkan för verksamheten bör du ha en projektledare som förstår både verksamheten och det system som skall implementeras.

SYSTEMINTEGRERING

Genom att integrera olika system är det möjligt att effektivsera och minska risken för fel.

PROGRAMUTVECKLING

Ibland när standardsystemet inte klarar av att hantera en specifik funktion eller uppgift kan det vara klokt att utveckla ett eget sidoprogram.

IT PROJEKT

En avgörande faktor för att lyckas i nästan alla projekt är att ha en strukturerad projektledning.