Ekonomi och IT kompetenser

Ekonomi och IT kompetenser

Ibland är det svårt att ekonomiskt ha råd att anställa ytterligare en medarbetare eller så kan det vara svårt att hitta rätt kompetens och då kan det vara klokt att istället ta hjälp av oss. Kostnaden beräknar vi tillsammans utifrån omfattning av våra tjänster och tanken är att det skall finnas en tydlighet i vad våra tjänster omfattar samt till en fast månadskostnad för att skapa extra trygghet.

Vi erbjuder löpande IT-ansvarig kompetens vilket innebär att du tryggt kan lämna IT frågor till oss och istället fokusera på det som du kan göra för att skapa mervärde åt företaget. Vi kan agera som länken mellan er och er nuvarande IT leverantör för vi förstår både verksamheten och IT. Vi erbjuder även tillfällig IT-ansvarig kompetens i samband med ett förändringsarbete, rekryteringsarbete eller under en övergångsperiod.

Vi kan säkerställa att era system administreras och underhålls på det sätt som passar er och er verksamhet bäst. Vi kan leda utvecklingen av era datorsystem, ha löpande kontakt med systemens användare, se till att dokumentation är tillgänglig och uppdaterad, ha direktkontakt med systemens leverantörer.

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överenskomna villkor. Vi kan agera som ansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp.

Vi har mångårig erfarenhet av utmaningar i olika branscher och vi hjälper er gärna att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv systemlösning. Ett första steg brukar vara en förstudie av nuläget.

Vi har bred erfarenhet av databasstrukturer och kan hjälpa er att bygga en struktur som är hållbar idag och många år framåt. Se till att er data är lagrad och tillgänglig på bästa sätt för att skapa mervärde för verksamheten.

Vi kan bistå företagsledningen eller styrelsen på flera olika sätt men främst genom att tillföra kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper gärna till att ta fram strategier för att mer kontrollerat utveckla företaget. Vi kan bidra med extra resurser under exempelvis ett förändringsarbete eller en övergångsperiod.

Vi kan ansvara över hanteringen, registreringen och uppföljningen av intäkter och kostnader för verksamheten.

Vi kan ansvara över hanteringen, registreringen och uppföljningen av intäkter och kostnader för era projekt.

Våga ta hjälp!

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.