Partners

För att skapa ett ännu bredare och intressentare tjänsteutbud har företaget valt att samarbeta med noga utvalda partners. Samarbetet medför en värdefull bredd av kompetenser, erfarenheter och resurser som kan användas när det krävs.
EA System är en av Sveriges ledande partner för Visma affärssystem. Vår filosofi är enkel; nöjda kunder ger nöjda medarbetare. Om ni som kund får problem är det vår utmaning att snabbt och effektivt lösa det tillsammans med er. En långsiktig affärsrelation är beroende av att bägge parter är nöjda.
Vårt uttalade mål är att se till att er investering i Vismas affärssystem ökar sitt värde år för år. Det uppnår vi tillsammans genom att ständigt finnas till hands för att utveckla affärssystemet. När företaget växer eller förändras anpassar vi ert affärssystem.
EA System grundades 2013 men flera av våra konsulter har arbetat med Visma Business sedan slutet av 1990-talet. Några av de kunder vi arbetar med har varit kunder sedan dess.
En av våra kunder har följt med våra konsulter sedan 1998. De var då ca 70 anställda och sålde produkter. Idag är de 700 anställda på 20 orter i Sverige och är en av Nordens ledande systemintegratörer inom IT och telekommunikation. Visma Business har byggts om och utvecklats hos dem och de är fortfarande en nöjd kund.
Capremill System AB startade i augusti 2013 med erfaren personal som under 15 års tid arbetat med systemutveckling och integrationer mot bl.a. affärssystem. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom affärsprocesser som order, lager och fakturering. Vi har god förmåga att översätta problemställning och krav till funktion och flöde. Capremill System AB arbetar rikstäckande med systemintegrationer, databas och programutveckling samt rapporthantering mot företag. http://www.capremill.se