Partners

Vi är specialister på Visma.net och Visma Business

EA System är en av Sveriges ledande partner för Visma affärssystem. Vår filosofi är enkel; nöjda kunder ger nöjda medarbetare. Om ni som kund får problem är det vår utmaning att snabbt och effektivt lösa det tillsammans med er. En långsiktig affärsrelation är beroende av att bägge parter är nöjda. Vårt uttalade mål är att se till att er investering i Vismas affärssystem ökar sitt värde år för år. Det uppnår vi tillsammans genom att ständigt finnas till hands för att utveckla affärssystemet. När företaget växer eller förändras anpassar vi ert affärssystem.

Capremill System AB arbetar rikstäckande med systemintegrationer, databas och programutveckling samt rapporthantering mot företag. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom affärsprocesser som order, lager och fakturering. Vi har god förmåga att översätta problemställning och krav till funktion och flöde

Vår huvudinriktning är heltäckande it-support för små och mellanstora företag i Sörmland. Vi vill precis som du, att det alltid ska fungera! Du ska ha rätt utrustning till rätt pris. Fast månadskostnad Full kontroll och insikt i din IT miljö Strategi för maximering av inköpta produkter Någon som svarar när du ringer Avtal som inkluderar allt arbete