För att skapa ett ännu bredare och intressantare tjänsteutbud har CloneMe valt att samarbeta med noga utvalda partners. Samarbetet medför en värdefull bredd av kompetenser, erfarenheter och resurser som kan användas när det krävs.
Treviga – din innovativa Vismapartner!

Under Trevigas korta 5-åriga liv har vi lyckats samla en bred, djup och ledande expertis inom affärssystem och tillhörande verksamhetsområden.

Vi arbetar på hela svenska marknaden och trivs som bäst när vi får jobba nära våra kunder och deras affär. Att vi är en fullservicebyrå medför att vi snabbt kan sätta ihop ett expertteam i en särskild fråga och förstärka ett team med en nyckelperson i en akut situation. Som fullservicebyrå med spetskompetens finns vi alltid där för dig, redo med vägledning och rådgivning. Många av våra klienter samlar alla sina IT-uppdrag hos oss.

Capremill System

Capremill System AB startade i augusti 2013 med erfaren personal som under 15 års tid arbetat med systemutveckling och integrationer mot bl.a. affärssystem. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom affärsprocesser som order, lager och fakturering. Vi har god förmåga att översätta problemställning och krav till funktion och flöde. Capremill System AB arbetar rikstäckande med systemintegrationer, databas och programutveckling samt rapporthantering mot företag.

Qnetcom

Vi är inte störst eller vackrast men snabba, och återkommer alltid om vi missat ditt samtal…Tack vare vår affärsidé, vision och strategi så har vi kommit en bra bit på vägen. Våra löften till våra kunder är viktiga och vi gör allt för att hålla dom. Vi samarbetar med en hel del olika firmor i många branscher och hålla oss därför à jour om vad som händer på marknaden, man kan inte vara bra på allt, utan då använder vi våra samarbetspartner för att få deras utlåtanden i vissa ärenden. En annan sak som man inte får glömma är vår miljöpolicy den är nog så viktig med tanke på det konsumtionssamhälle vi lever i.

Våga ta hjälp!