Affärssystem och processer

Vi har mångårig erfarenhet av utmaningar i olika branscher och vi hjälper er gärna att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv strategi. Vi hjälper er naturligtvis även med att realisera strategin om ni önskar det. Ett första steg brukar vara en förstudie av nuläget. Affärssystemet, även kallat för ERP-systemet, är idag företagets ryggrad och ett […]

Ekonomi och IT Kompetenser

Ibland är det svårt att ekonomiskt ha råd att anställa ytterligare en medarbetare eller så kan det vara svårt att hitta rätt kompetens och då kan det vara klokt att istället använda sig av oss. Kostnaden beräknar vi tillsammans utifrån omfattning av våra tjänster och tanken är att det skall finnas en tydlighet i vad […]

Projektledning

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överenskomna villkor. Vi kan agera somansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp. Projektledning handlar i grunden om att på ett strukturerat sätt och i väl definierade steg nå de mål som är uppsatta. Vi har nog alla sett eller upplevt konsekvenser av svag och bristfällig projektledning. Typiska symptom är […]

Företagsledning

Vi kan bistå företagsledningen eller styrelsen på flera olika sätt men främst genom att tillföra kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper gärna till att ta fram strategier för att mer kontrollerat utveckla företaget. Vi kan bidra med extra resurser under exempelvis ett förändringsarbete eller en övergångsperiod. Att leda ett företag kräver många olika egenskaper och ledningen […]