Vårt erbjudande

CloneMe arbetar inom flera olika områden men kortfattat arbetar vi med att hjälpa företag att arbeta rätt i sina processer samt att säkerställa att det finns rätt verktyg för att göra det. Vi arbetar inom de flesta branscher och brinner verkligen för att hjälpa företag att utvecklas mer strukturerat.   Affärssystem och processer - Ekonomi och IT Kompetenser - Företagsledning - Projektledning IT

Kostnadsfritt besök

Låt oss ta en fika!

Vanligtvis inleder vi våra uppdrag med ett neutralt möte där vi öppet diskuterar möjligheter och utmaningar. Tanken är att vi redan från början skall vara överens om förväntningar, resultat och kostnader. Inga obehagliga överraskningar med andra ord!  

Affärssystem och processer

Vi har mångårig erfarenhet av utmaningar i olika branscher och vi hjälper er gärna att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv strategi. Vi hjälper er naturligtvis även med att realisera strategin om ni önskar det. Ett första steg brukar vara en förstudie av nuläget.

Affärssystemet, även kallat för ERP-systemet, är idag företagets ryggrad och ett viktigt nav för att hålla samman alla funktioner, från logistik till ekonomi och produktion. Ett affärssystem handlar i första hand inte om teknik utan förmågan att analysera, förstå och utveckla sin verksamhet. Det är viktigt en ha genomtänkt och dynamisk strategi kring sitt affärssystem och alla de processer som det skall hantera för det kommer ständigt nya krav som bör tillgodoses på bästa möjliga sätt. Ett företag som inte följer med i utvecklingen ökar risken för att förlora både sina kunder och medarbetare. Implementering Systemadministration, Kartläggning, Flödesbeskrivning, Effektivisering, Rapportutveckling, Integrering, Registervård, Business intelligence (BI) m.fl.

Ekonomi och IT kompetenser

Ibland är det svårt att ekonomiskt ha råd att anställa ytterligare en medarbetare eller så kan det vara svårt att hitta rätt kompetens och då kan det vara klokt att istället använda sig av oss. Kostnaden beräknar vi tillsammans utifrån omfattning av våra tjänster och tanken är att det skall finnas en tydlighet i vad våra tjänster omfattar samt till en fast månadskostnad för att skapa extra trygghet.

IT ANSVARIG / IT CHEF Vi erbjuder löpande IT-ansvarig kompetens vilket innebär att du tryggt kan lämna IT frågor till oss och istället fokusera på det som du kan göra för att skapa mervärde åt företaget. Vi kan agera som länken mellan er och er nuvarande IT leverantör för vi förstår både verksamheten och IT. Vi erbjuder även tillfällig IT-ansvarig kompetens i samband med ett förändringsarbete, rekryteringsarbete eller under en övergångsperiod. SYSTEMFÖRVALTARE Vi kan säkerställa att era system administreras och underhålls på det sätt som passar er och er verksamhet bäst. Vi kan leda utvecklingen av era datorsystem, ha löpande kontakt med systemens användare, se till att dokumentation är tillgänglig och uppdaterad, ha direktkontakt […]

Företagsledning

Vi kan bistå företagsledningen eller styrelsen på flera olika sätt men främst genom att tillföra kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper gärna till att ta fram strategier för att mer kontrollerat utveckla företaget. Vi kan bidra med extra resurser under exempelvis ett förändringsarbete eller en övergångsperiod.

Att leda ett företag kräver många olika egenskaper och ledningen kan inte bara reagera på externa händelser, utan de måste vara proaktiv och bygga händelseförloppet utifrån de saker som de kan påverka. Det är därmed extremt viktigt att ledningen har rätt kompetens och ständigt utvärderar om någon kompetens saknas. Oftast talas det om verksamhetsutveckling när nya företag startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller när organisationen står inför nya utmaningar. Många framgångsrika företag driver en kontinuerlig verksamhetsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga. För att skapa kontroll och ett övertag på marknaden är det viktigt att hela tiden strategiskt anpassa företaget efter aktuella förutsättningar. Rådgivning, Verksamhetsutveckling, Styrelseresurs, Effektivisering, Framtagning av strategier m.fl.

Projektledning IT

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överenskomna villkor. Vi kan agera somansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp.

Projektledning handlar i grunden om att på ett strukturerat sätt och i väl definierade steg nå de mål som är uppsatta. Vi har nog alla sett eller upplevt konsekvenser av svag och bristfällig projektledning. Typiska symptom är okontrollerade ökande kostnader, glidande tidsplaner och frånsägande av ansvar samt incidenter på grund av bristande kvalitet. För att undvika och minimera sådana problem är det viktigt att ha en bra struktur och ledning vid genomförande av förändringsarbete. Implementering ERP, Systemintegrering, Programutveckling, IT Projekt m.fl.   IMPLEMENTERING ERP Att införa ett nytt affärssystem är oftast ett komplicerat projekt och för att minimiera riskerna samt minimera påverkan för verksamheten bör du ha en projektledare som förstår både verksamheten och […]