Det är förstås en härlig känsla att förnya sitt certifikat och därmed få förnyat förtroende att arbeta vidare med en kompetent molnprodukt och dess kringprodukter 🙂

Nyfiken på Visma.net

Visma.net är ett modernt affärssystem, helt byggt i molnet för företag som vill automatisera rutinuppgifter och som värnar sin tid. En trygg och samtidigt innovativ lösning på de flesta verksamheters administrativa utmaningar, och en bra grund för ett mer digitalt arbetssätt.

Ett affärssystem för bolag som vill effektivisera och integrera sina ekonomiska och administrativa processer, samt jobba mer datadrivet.

https://www.visma.se/affarssystem-i-molnet/

#CloneMe.se #ERP #Cloud