Förnyat förtroende hos IP Industripartner

Förnyat förtroende hos IP Industripartner

Förnyat förtroende hos IP Industripartner

CloneMe har fått förnyat förtroende vilket innebär att vi nu även efter ägarbyte kommer att fortsätta bidra med kompetenser för att hantera både ekonomi och IT frågor. Uppdraget har fortsatt stort fokus på att få den löpande verksamheten att fungera för att frigöra värdefull tid.

http://www.industripartner.se

tommy@cloneme.se