December och nedräkningen mot Jul och Nyår pågår för fullt!

Det är minst sagt svårt att sammanfatta 2022 men jag är oerhört glad och tacksam för att jag via CloneMe Management AB  kan dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter med målet att underlätta för andra.

CloneMe har en stark utveckling och vi märker en större mognad hos företag att våga satsa på att utveckla verksamheten med hjälp av extern kompetens vilket är både nödvändigt och mycket roligt.

Det primära fokuset för CloneMe är företagets IT-stöd och de processer som vanligtvis hänger ihop med kärnverksamheten men på senare tid har det även varit betydligt mer fokus på att använda datan i de olika systemet för att skapa ett mer automatiserat beslutsstöd.

Läs mer på www.CloneMe.se

Psss… Håll utkik för jag har hört att CloneMe-Tomten är på gång och kanske är det just du som får ett besök i år!

#CloneMe.se #CloneMe-Tomten #HållUtik