Kunder

Vilka är våra kunder?

Våra kunder finns i de flesta branscher även om vi är som starkast inom service, bygg och tjänsteföretag.

Här är några av våra kunder:

IP Industripartner AB

Uppdrag: Ekonomi- och IT ansvarig

CloneMe har även efter försäljningen fortsatt att bidra med kompetenser för att hantera både ekonomi och IT frågor. Uppdraget har fortsatt stort fokus på att få den löpande verksamheten att fungera för att frigöra värdefull tid.

[Ursprungligt uppdrag]I samband med förberedelse inför försäljning av företaget har CloneMe bidragit med kompetenser för att hantera både ekonomi och it frågor. Uppdraget har haft stort fokus på att få den löpande verksamheten att fungera för att frigöra värdefull tid.

www.industripartner.se

Exin 

Uppdrag: Verksamhetskonsult / Rådgivning

CloneMe har nöjet att bidra med kompetenser kring framförallt verksamhetsprocesser och uppföljning.  Uppdraget innebär tät kontakt med ledningen och sker löpande vid behov.

www.exin.se

LAPAB maskin AB

Uppdrag: Analys av systemmiljö

CloneMe har bl.a. hjälpt till att kartlägga de mest akuta behoven i nuvarande systemlösning samt haft en inledande dialog med nuvarande systemleverantör för få igång nödvändiga funktioner.

http://www.lapab.com/

Matsmart In Scandinavia AB

Uppdrag: Effektivisering och förbättring av systemstöd

CloneMe har i uppdrag att tillsammans med Direktkonsult effektivisera och förbättra affärsflödet i de befintliga affärssystemen. Projektet är uppdelat i olika prioritetspunkter med syfte att mer strukturerat förbättra systemstödet för de olika avdelningarna inom företaget.

https://www.matsmart.se

Stora Risten Fisk AB

Uppdrag: Projektkoordinering och implementering av nytt affärssystem

CloneMe har i uppdrag att tillsammans med Direktkonsult implementera ett nytt modernt affärssystem hos Stora Risten Fisk i Öregrund.

https://www.storaristenfisk.se/

Pierce

Uppdrag: Projektledare

I samband med uppgradering av nuvarande centrala systemlösning har CloneMe agerat som ansvarig projektledare med uppdrag att koordinera och säkerställa att samtliga involverade parter gör sin del i projektet. Arbetet har skett i ett intensivt tempo med flertalet involverade parter.

http://pierce-ecom.com/