Kunder

Vilka är våra kunder?

Våra kunder finns i de flesta branscher även om vi är som starkast inom service, bygg och tjänsteföretag.

Här är urval av våra kunder:

IP Industripartner AB

Uppdrag: Ekonomi och IT ansvarig
CloneMe har även efter försäljningen fortsatt att bidra med kompetenser för att hantera både ekonomi och IT frågor. Uppdraget har fortsatt stort fokus på att få den löpande verksamheten att fungera för att frigöra värdefull tid. [Ursprungligt uppdrag] I samband med förberedelse inför försäljning av företaget har CloneMe bidragit med kompetenser för att hantera både ekonomi och IT frågor. Uppdraget har haft stort fokus på att få den löpande verksamheten att fungera.

Exin

Uppdrag: IT och Systemförvaltning / Rådgivning
CloneMe kommer löpande ansvara för att med hjälp av kunskaper och erfarenheter underlätta för Exin genom att hantera delar av deras IT och systemförvaltningsfrågor. Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för Exin att fokusera på rätt frågor samtidigt som företagets IT miljö/system förvaltas och utvecklas i överenskommen takt. [Ursprungligt uppdrag] Verksamhetskonsult / Rådgivning] CloneMe har nöjet att bidra med kompetenser kring framförallt verksamhetsprocesser och uppföljning. Uppdraget innebär tät kontakt med ledningen och sker löpande vid behov.

Skydd & Verktyg i Örebro

Uppdrag: IT och systemförvaltning /Rådgivning
CloneMe kommer löpande att ansvara för att med hjälp av kunskaper och erfarenheter underlätta för Skydd & Verktyg genom att hantera delar av deras IT och systemförvaltningsfrågor. Tanken är att göra det möjligt för Skydd & Verktyg att fokusera på rätt frågor samtidigt som företagets IT miljö/system förvaltas och utvecklas i överenskommen takt.

Södermanlands bowlingförbund

Uppdrag: Förvaltning och vidareutveckling föreningssida
CloneMe har i uppdrag att löpande ansvara för att med hjälp av kunskaper och erfarenheter vidareutveckla och förvalta den befintliga föreningswebbsidan.

LAPAB maskin

Uppdrag: Analys av systemmiljö
CloneMe har bl.a. hjälpt till att kartlägga de mest akuta behoven i nuvarande systemlösning samt haft en inledande dialog med nuvarande systemleverantör för få igång nödvändiga funktioner.

Matsmart In Scandinavia AB

Uppdrag: Effektivisering och förbättring av systemstöd
CloneMe har i uppdrag att tillsammans med Direktkonsult effektivisera och förbättra affärsflödet i de befintliga affärssystemen. Projektet är uppdelat i olika prioritetspunkter med syfte att mer strukturerat förbättra systemstödet för de olika avdelningarna inom företaget.

Stora Risten fisk

Uppdrag: Projektkoordinering och implementering av nytt affärssystem
CloneMe har i uppdrag att tillsammans med Direktkonsult implementera ett nytt modernt affärssystem hos Stora Risten Fisk i Öregrund.

Pierce

Uppdrag: Projektledare
I samband med uppgradering av nuvarande centrala systemlösning har CloneMe agerat som ansvarig projektledare med uppdrag att koordinera och säkerställa att samtliga involverade parter gör sin del i projektet. Arbetet har skett i ett intensivt tempo med flertalet involverade parter.

Kvalitetsfisk

Uppdrag: Vidareutveckling och förvaltning av systemlösning
CloneMe har i uppdrag att tillsammans med Direktkonsult vidareutveckla och förvalta nuvarande systemlösning.

Thor Shipping & Transport

Uppdrag: Dokumentera nuläget och hitta rätt i IT systemdjungeln
CloneMe har i uppdrag att dokumentera nuvarande systemlösning samt utvärdera vilka alternativa lösningar som finns.

Våga ta hjälp!

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.