Kunder

Vilka är våra kunder?

Våra kunder finns i de flesta branscher även om vi är som starkast i service, bygg och tjänsteföretag.

IP Industripartner AB

Uppdrag: Ekonomi- och IT ansvarig

I samband med förberedelse inför försäljning av företaget har CloneMe bidragit med kompetenser för att hantera både ekonomi och it frågor. Uppdraget har haft stort fokus på att få den löpande verksamheten att fungera för att frigöra värdefull tid.

www.industripartner.se

Exin 

Uppdrag: Verksamhetskonsult / Rådgivning

CloneMe har nöjet att bidra med kompetenser kring framförallt verksamhetsprocesser och uppföljning.  Uppdraget innebär tät kontakt med ledningen och sker löpande vid behov.

www.exin.se

LAPAB maskin AB

Uppdrag: Analys av systemmiljö

CloneMe har bl.a. hjälpt till att kartlägga de mest akuta behoven i nuvarande systemlösning samt haft en inledande dialog med nuvarande systemleverantör för få igång nödvändiga funktioner.

http://www.lapab.com/

Pierce

Uppdrag: Projektledare

I samband med uppgradering av nuvarande centrala systemlösning har CloneMe agerat som ansvarig projektledare med uppdrag att koordinera och säkerställa att samtliga involverade parter gör sin del i projektet. Arbetet har skett i ett intensivt tempo med flertalet involverade parter.

http://pierce-ecom.com/