Certifiering pågår!

Certifiering pågår!

Varje del certifieringen får mig att inse vilka möjligheter det finns med detta IT-stöd….

Läs mer på https://www.visma.se/affarssystem-i-molnet/

eller kontakta mig så skall jag berätta mer

 

#CloneMe.se #Affärssystem #ERP #Ekonomi #Logistik #Administration #IT #Företagsledning #Projektledning #Kompetenser #Erfarenheter #Automatisering #Digitalisering #DigitalTransformation

 

Kontakta oss