För att skapa ett ännu bredare och intressantare tjänsteutbud har CloneMe valt att samarbeta med noga utvalda partners. Samarbetet medför en värdefull bredd av kompetenser, erfarenheter och resurser som kan användas när det krävs.


Direktkonsult AB

Direktkonsult har erfarenhet inom processutveckling och konsulter som arbetar med att effektivisera sina kunders verksamhetsprocesser.

Vi är experter på affärsintegrationer. 30 års utveckling och erfarenhet ger oss unik kunskap, kompetens och är ett bevis på vår förmåga att förändra och förbättra oss. Vi är alltid i framkant av utvecklingen och den senaste teknologin.

Vi jobbar med affärssystemen Visma Business och Visma.net samt egenutvecklade och tredjeparts-system.

Ekonomi och Affärssystem Norden AB

EA System är en av Sveriges ledande partner för Visma affärssystem. Vår filosofi är enkel; nöjda kunder ger nöjda medarbetare.

Om ni som kund får problem är det vår utmaning att snabbt och effektivt lösa det tillsammans med er. En långsiktig affärsrelation är beroende av att bägge parter är nöjda.


Capremill System AB

Capremill System AB startade i augusti 2013 med erfaren personal som under 15 års tid arbetat med systemutveckling och integrationer mot bl.a. affärssystem.

Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom affärsprocesser som order, lager och fakturering. Vi har god förmåga att översätta problemställning och krav till funktion och flöde.

Capremill System AB arbetar rikstäckande med systemintegrationer, databas och programutveckling samt rapporthantering mot företag.