Vårt erbjudande

CloneMe arbetar inom flera olika områden men kortfattat arbetar vi med att hjälpa företag att arbeta rätt i sina processer samt att säkerställa att det finns rätt verktyg för att göra det. Vi arbetar inom de flesta branscher och brinner verkligen för att hjälpa företag att utvecklas mer strukturerat. Affärssystem och processer - Ekonomi och IT Kompetenser - Företagsledning - Projektledning IT

Affärssystem och processer

Affärssystem och processer

Vi har mångårig erfarenhet av utmaningar och möjligheter i olika branscher och vi hjälper er gärna att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv systemlösning. Vi hjälper er naturligtvis även med att löpande förvalta systemlösningen om ni önskar det. Ett första steg för att ta fram en hållbar och kostnadseffektiv systemlösning brukar vara att göra en förstudie av nuläget.

Ekonomi och IT kompetenser

Ekonomi och IT kompetenser

Ibland är det svårt att ekonomiskt ha råd att anställa ytterligare en medarbetare eller så kan det vara svårt att hitta rätt kompetens och då kan det vara klokt att istället ta hjälp av oss. Kostnaden beräknar vi tillsammans utifrån omfattning av våra tjänster och tanken är att det skall finnas en tydlighet i vad våra tjänster omfattar samt till en fast månadskostnad för att skapa extra trygghet.

Företagsledning

Företagsledning

Vi kan bistå företagsledningen eller styrelsen på flera olika sätt men främst genom att tillföra kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper gärna till att ta fram strategier för att mer kontrollerat utveckla företaget. Vi kan bidra med extra resurser under exempelvis ett förändringsarbete eller en övergångsperiod.

Projektledning IT

Projektledning IT

Vi kan tillföra kompetenser och erfarenheter för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen enligt överenskomna villkor. Vi kan agera som ansvarig projektledare eller bistå som extra resurs i styrgrupp eller projektgrupp.

Kostnadsfritt besök

Kostnadsfritt besök

Låt oss ta en fika!

Vanligtvis inleder vi våra uppdrag med ett neutralt möte där vi öppet diskuterar möjligheter och utmaningar. Tanken är att vi redan från början skall vara överens om förväntningar, resultat och kostnader. Inga obehagliga överraskningar med andra ord!

Senaste nytt

God Jul och Gott Nytt År!

Ett extra stort TACK till alla nya och gamla kunder för ännu ett spännande och intressant år! Jag vill även passa på att skicka ett stort TACK till mina samarbetspartners.

Under perioden 23/12 – 6/1 kommer vi att njuta lite extra av jul- och nyårshelgerna men vi finns tillgängliga via e-post om du vill något akut.

#CloneMe.se #Affärssystem #ERP #Ekonomi #Logistik #Administration #IT #Företagsledning #Projektledning #Kompetenser #Erfarenheter

Hur automatiserat och digitaliserat är egentligen ert företag?

Telefoner som ringer, mail som trillar in och kräver din uppmärksamhet och en kollega som vill ställa en fråga. Arbetsdagen är full av distraktioner som stör din koncentration. Det är inget annat än logiskt att varje företag skulle vinna på att automatisera det som går att automatisera för att istället fokusera på det som verkligen kräver personlig uppmärksamhet. Dessvärre befinner sig alldeles för många företag i en situation där de inte har tiden eller orken att fokusera framåt på sådant som skulle spara både pengar och tid. Fokus ligger istället på att få den dagliga verksamheten att flyta på.

Mitt tips till er som känner igen sig i ovanstående är att BRYTA MÖNSTRET, TÄNKA OM och att VÅGA TA HJÄLP!

Vi på CloneMe kan erbjuda dig hjälp på flera olika sätt och vi ser framemot ett kostnadsfritt möte där vi mer i detalj kan diskutera vad ni behöver.

Kontakta mig idag för att boka ett möte!

Tommy Ågren

E-post: tommy@cloneme.se

Mobil: 073-331 03 14

#CloneMe.se #Affärssystem #ERP #Ekonomi #Logistik #Administration #IT

Våra kunder

Våra kunder finns i de flesta branscher även om vi är som starkast inom service, bygg och tjänsteföretag. Läs mer under fliken KUNDER

Kontakta oss! Telefon: +46 73-331 03 14,   e-post: info@cloneme.se